Skip to main content

Kazinczy Napok

November 2 - November 4

2017. november 2., CSÜTÖRÖK

Márai Stúdió (Timonova 3), KASSA

16.00 Megnyitó
Köteles Szabolcs, a Csemadok kassai VV elnöke

16.05 Kazinczy üzenete a mának
Dr. Fehér József, a Kazinczy Társaság elnöke

16.30 Dr. Máté László megemlékezése a Kazinczy Napok 50 évéről.

16.40 A református énekkar műsora
Közben: Reményik Sándor: A fordító
Ádám Csaba, a kassai Ipariskola diákja

17.00 A reformáció hatása az anyanyelv fejlődésére és a nyelvhasználatra
Orémus Zoltán református esperes, Kassa

17.30 Ajánlás Magyar Örökség-díjra
Petővári Ákos tanár, Miskolc

17.35 A 200 éves Tompa Mihály
B. Kovács István történész, Rimaszombat

18.05 Vita, hozzászólások az elhangzottakhoz
A tanácskozást vezeti: Dr. Máté László tanár

 

2017. november 3., PÉNTEK

Márai Stúdió, Timonova 3., KASSA

9.00 Könyvek, folyóiratok, DVD-k

9.30 A felvidéki nyelvművelés 50 éve
Petővári Ákos tanár, Miskolc

10.00 Takaró Mihály irodalomtörténész előadása a 200 éve született Arany Jánosról

10.40 Kávészünet

11.15 Igaz-e, hogy „magyar hit” a református vallás?
A helvét reformáció Felső-Magyarországon
Prof. PhDr. Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektora

11.50 Arany-szó-kincstár
Dr. Minya Károly, a Nyíregyházi Egyetem tanára

12.30 Vallás és protestáns etika Jókai Mór regényeiben
Nyíri Péter, a Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója

13.00 Vita, hozzászólások az elhangzottakhoz
A tanácskozást vezeti: Duncsák Mária

13.30 – 15.00 Ebéd, majd Kazinczy Ferenc emléktáblájának megkoszorúzása
Megemlékezik: Dr. Máté László

15.10 Arany János titoknoki levelezése
Szabómihály Gizella, a Nyitrai Konstantin Egyetem oktatója

15.40 A kassai magyarok nyelvi szokásai
Köteles Szabolcs, a Csemadok kassai VV elnöke

16.00 Sylvester János: Gyermeki beszélgetések
Egy feledett könyvecske a magyar reformáció hajnalán
Dr. Pomozi Péter egyetemi docens, ELTE, Budapest

16.45 Vita, hozzászólások az elhangzottakhoz
A tanácskozást vezeti: Duncsák Mária
 

2017. november 4., SZOMBAT

SZÉPHALOM, A Magyar Nyelv Múzeuma.


8.30 Indulás Széphalomra a Magyar Nyelv Múzeumába

10.00 Az Arany János-kiállítás megtekintése
Nyíri Péter előadása Arany Jánosról
Kazinczy Ferenc sírjának megkoszorúzása

13.30-14.30 Ebéd, majd indulás Kassára